hint

Łuczniczka - producent czekolady, praliny

PODSTAWOWE DANE O PROJEKCIE


KONKURS W RAMACH: Projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.5. Promocja i rozwój markowych produktów – wsparcie dla MŚP, Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Nr RPOWKP 108/V/5.5/2013


TYTUŁ: Promocja województwa kujawsko-pomorskiego poprzez udział Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Łuczniczka" Sp. z o.o., jako wystawcy na Międzynarodowych Targach Słodyczy ISM w Kolonii w Niemczech w 2015


BENEFICJENT:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Łuczniczka" Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 10, 89-500 Tuchola


Całkowita wartość przedsięwzięcia: 59.406,47 zł Wartość dofinansowania: 31.505,73 zł


Facts and Figures (pobierz pdf)
Copyright © Łuczniczka 2012
Webdesign © Weekend Media